top of page

JPgräv

Företaget bildades 1986 av Peter Lundh och Josef Karlsson som båda var engagerade som underentreprenörer på Röjnorets torvtäkt. Täkten, som drivs av Skellefteå Kraftverk finns på gränsen mellan Skellefteå och Norsjö kommun vid Bastuträsk.

Om företaget

Orsaken var att man ville utveckla stackning och packning av frästorv med grävmaskin istället för som tidigare med bandtraktor. Den dåliga bärigheten på myrarna krävde att maskinen hade ett lågt marktryck, vilket innebar att den utrustades med 1200 mm larv. Maskinen utrustades även med ett specialtillverkat schaktblad som fästes i snabbfästet på grävmaskinsarmen. Resultatet av maskinens arbete var mycket positivt vilket innebar att företaget investerade i ytterligare en maskin till säsongen 1987.

De närmaste åren efter 1987 producerades i genomsnitt ca.150 000 m3 frästorv per år. I början av 1990 talet minskade produktionen av torv vilket innebar att företaget omstrukturerades till mera konventionella grävmaskinsuppdrag, där upprustning och nybyggnad av skogsbilvägar har utgjort en betydande del.

 

Specialiteten med maskiner för underlag med dålig bärighet har dock alltid bevarats och utvecklats i företaget vilket inneburit nya uppdrag t.ex. vintervägar över myrar för skogsindustrin och byggnad av golfbanor på känsliga markområden.

Produktionen av bränntorv ökade igen i början av 2000-talet vilket har inneburit att maskinparken utökades 2002 med en tredje maskin.

logo2.png

Utrustning

Företaget har idag 3 grävmaskiner i storleksklasser mellan 17 och 22 ton.

 • Fiat-Hitachi EX 215 22 ton årsmodell 2000. Utrustad med 700 mm larv, 1100 l skopa, Hammarhydraulik, Centralsmörjning, MiljöanpassadEuro 1 miljömotor 

 • Hitachi ZX 160 Zaxis 19 ton årsmodell 2002. Utrustad med 900 mm Larv, 900 l skopa, Hammarhydraulik, centralsmörjning, Miljöanpassad, Euro 2 miljömotor Brandskyddsutrustning, Marktryck 0,27 kg/cm2

 • Åkerman H 7c 17 ton årsmodell 1986. Utrustad med 1200 mm Larv, 700 l skopa, Brandskyddsutrustning, Marktryck 0,21 kg/cm2

 • Hitachi EX 250 27 ton 2004

 • Hitachi EX 180 20 ton 2007

 • Hitachi EX 160 19 ton 2005

 • Volvo EC 160 17 ton 2008

 

Utrustningar: Tiltbara planeringsskopor, Profilskopor, Kabelskopa, Schaktblad för lätta material, Tjälkrok

Utbildning

Personal och medarbetare inom Företaget har följande utbildningar:

 • Maskinförarutb

 • Utbildning för restaurering av vattendrag

 • Sprängteknik för jord- och skogsbruk

 • Vägar och vatten (trumläggning)

 • Miljö för skogsarbete 

 • Ballastingenjörutbildning

 • Arbete på väg

 • Miljö för VV:entr. 

 • Trafiksäkerhet för VV:entr. 

 • Hjälp på väg

 • ADR

 • Banverkets Elskyddsutb

 

Personalen har genomgått utbildning för Kvalitetssäkring enl. ISO 9002 och Miljösäkring enl. ISO 14002.

Tjänster

Vi har erfarenheter av olika typer av grävmaskinsarbeten t.ex.

 • Byggnad och upprustning skogsbilvägar

 • Packning och plogning vintervägar över myrar

 • Nybyggnad och zonarbeten på allmäna och enskilda vägar

 • Nybyggnad järnvägar

 • Skogsvård (högläggning, skyddsdikning)

 • Restaurering gamla flottningsleder och vattendrag

 • Markplanering för nybyggnad golfbana

 • Grävning Vatten och Avloppsanläggningar

 • Byggnad avloppsinfiltrationsanläggningar

 • Dräneringsdikning

 • Fräs- och stycketorvsstackning

Arbetena utförs som egna entreprenader, underentreprenader eller på uppdrag.
 

Referenser

Vi levererar både företag och privatpersoner.

lGcM4YyG_400x400.jpg
trafikverket-vector-logo-small.png
norsjo.png
 • Skellefteå Kraft

 • Holmen Skog

 • Trafikverket

 • Skogsvårdsstyrelsen

 • Infranord

 • Svevia

 • PEAB

 • SCA

 • Norsjö Frakt

 • Norsjö Kommun

 • NCC, Skanska

 • Bjurvattnets golfbana

 • Norsjö Golfklubb

 • Piteå Gräsetableringar

 • Skogsägarna

Kontakta JP Gräv

JP Gräv AB
Röjnoret 15, 936 92 Boliden

Telefon: 070-675 37 07
E-post: info@jpgrav.se

Direktnummer

Peter Lundh: 070-675 37 07
Lars- Gunnar Viklund: 070-675 48 92
Andreas Hansen: 070-675 48 94

Tack för att du skickat in!

Kontakt JP gräv
bottom of page