Utrustning

Företaget har idag 3 grävmaskiner i storleksklasser mellan 17 och 22 ton.

 • Fiat-Hitachi EX 215 22 ton årsmodell 2000. Utrustad med 700 mm larv, 1100 l skopa, Hammarhydraulik, Centralsmörjning, MiljöanpassadEuro 1 miljömotor 

 • Hitachi ZX 160 Zaxis 19 ton årsmodell 2002. Utrustad med 900 mm Larv, 900 l skopa, Hammarhydraulik, centralsmörjning, Miljöanpassad, Euro 2 miljömotor Brandskyddsutrustning, Marktryck 0,27 kg/cm2

 • Åkerman H 7c 17 ton årsmodell 1986. Utrustad med 1200 mm Larv, 700 l skopa, Brandskyddsutrustning, Marktryck 0,21 kg/cm2

 • Hitachi EX 250 27 ton 2004

 • Hitachi EX 180 20 ton 2007

 • Hitachi EX 160 19 ton 2005

 • Volvo EC 160 17 ton 2008

 

Utrustningar: Tiltbara planeringsskopor, Profilskopor, Kabelskopa, Schaktblad för lätta material, Tjälkrok

 Utbildning

Personal och medarbetare inom Företaget har följande utbildningar:

 • Maskinförarutb

 • Utbildning för restaurering av vattendrag

 • Sprängteknik för jord- och skogsbruk

 • Vägar och vatten (trumläggning)

 • Miljö för skogsarbete 

 • Ballastingenjörutbildning

 • Arbete på väg

 • Miljö för VV:entr. 

 • Trafiksäkerhet för VV:entr. 

 • Hjälp på väg

 • ADR

 • Banverkets Elskyddsutb

 

Personalen har genomgått utbildning för Kvalitetssäkring enl. ISO 9002 och Miljösäkring enl. ISO 14002.

 Tjänster

Vi har erfarenheter av olika typer av grävmaskinsarbeten t.ex.

 • Byggnad och upprustning skogsbilvägar

 • Packning och plogning vintervägar över myrar

 • Nybyggnad och zonarbeten på allmäna och enskilda vägar

 • Nybyggnad järnvägar

 • Skogsvård (högläggning, skyddsdikning)

 • Restaurering gamla flottningsleder och vattendrag

 • Markplanering för nybyggnad golfbana

 • Grävning Vatten och Avloppsanläggningar

 • Byggnad avloppsinfiltrationsanläggningar

 • Dräneringsdikning

 • Fräs- och stycketorvsstackning

Arbetena utförs som egna entreprenader, underentreprenader eller på uppdrag.
 

 • Skellefteå Kraft

 • Holmen Skog

 • Trafikverket

 • Skogsvårdsstyrelsen

 • Infranord

 • Svevia

 • PEAB

 • SCA

 • Norsjö Frakt

 • Norsjö Kommun

 • NCC, Skanska

 • Bjurvattnets golfbana

 • Norsjö Golfklubb

 • Piteå Gräsetableringar

 • Skogsägarna

Kontakta JP Gräv

JP Gräv AB
Röjnoret 15, 936 92 Boliden

Telefon: 070-675 37 07
E-post: info@jpgrav.se

Direktnummer

Peter Lundh: 070-675 37 07
Lars- Gunnar Viklund: 070-675 48 92
Andreas Hansen: 070-675 48 94